• Question

   महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?

   A वर्धा Correct Answer Incorrect Answer
   B नई दिल्ली Correct Answer Incorrect Answer
   C मुंबई Correct Answer Incorrect Answer
   D चंडीगढ़ Correct Answer Incorrect Answer
   E ईनमें से कोई नहीं Correct Answer Incorrect Answer

   Solution

   The correct answer is A

   Practice Next
   ×
   ×