Question

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?

A वर्धा Correct Answer Incorrect Answer
B नई दिल्ली Correct Answer Incorrect Answer
C मुंबई Correct Answer Incorrect Answer
D चंडीगढ़ Correct Answer Incorrect Answer
E ईनमें से कोई नहीं Correct Answer Incorrect Answer

Solution

The correct answer is A

×